Princip a metody extrakčního čištění koberců

Jak nejúčinněji vyčistit koberec?

Otázka, se kterou se nejčastěji při své práci setkávám. Není na ní snadná odpověď a závisí na mnoha okolnostech, které výběr správné metody ovlivňují. Podklad, osnova, materiál, prostor, kde je koberec umístěn – to vše ovlivňuje, jakou metodu čištění zvolit. Mám-li ale mluvit o čištění koberců, tak musím začít extrakčním čištěním.

Metoda extrakčního čištění koberců

Jedná se o nejběžnější a nejúčinnější metodu čištění koberců na světě. K této metodě čištění je zapotřebí mít speciální vysavač na čištění koberců, který se odborně nazývá extraktor. V automobilových myčkách se často setkáváme i s termínem tepovač na čištění sedaček.

Každopádně se jedná o to samé. Princip extrakce spočívá v tlakovém vstřikování čisticího roztoku do hloubky vláken koberce a jeho následném odsátí společně s nečistotami do sběrné nádoby extraktoru. Během procesu čištění dochází k proprání i regeneraci vláken tkaniny. Koberec i čalouněný nábytek zůstává vlhký několik hodin. Doba schnutí je závislá na materiálu, klimatických podmínkách a na míře znečištění. Čištěný povrch však nikdy nesmí schnout déle než 24 hodin.

Není extrakce jako extrakce

Existuje mnoho různých druhů extraktorů, od malých strojů určených spíše na čalounění a odstraňování skvrn, přes velké přenosné extraktory až po TruckMount zařízení, které je instalováno do nákladového prostoru automobilu.

Tyto stroje na čištění koberců lze používat v kombinaci se studenou vodou, horkou vodou nebo párou. Většinu lidí napadne, že čištění párou musí být nejúčinnější a čištění horkou vodou bude při odstraňování nadměrného znečištění účinnější než čištění studenou vodou. Jak je to ale ve skutečnosti?

Parní extrakční čištění koberců

Hned v úvodu musím vyvrátit domněnku, že by se jednalo o nejúčinnější způsob extrakce. Vím, že je momentálně čištění párou na vzestupu, ale ve skutečnosti se nejedná o extrakční čištění, ale spíše o údržbové čištění. Pára se nedostane tolik do hloubky jako voda. Vlákna koberců páru roztříští a nečistoty ukryté v osnově koberce se nemají jak uvolnit. Extrakční čištění koberců je nejúčinnější metodou právě proto, že dokáže vyčistit koberec hloubkově, tedy od osnovy. Tuto schopnost parní extrakční čištění nemá.

Ti, kteří se rozhodnou čistit koberce párou, musí brát na vědomí, že je tato metoda naprosto nevhodná k čištění přírodních koberců. Také se parní čištění nedoporučuje v kombinaci s čisticími prostředky. Pára nemá takové oplachovací schopnosti jako voda a proto může čisticí přípravek v čištěném koberci zůstat. Díky nedostatečnému oplachu může čisticí prostředek koberec dlouhodobě poškozovat a narušit jeho přirozené vlastnosti.

Proto doporučuji tuto metodu volit s použitím speciálních oplachovačů, které se umí 100% rozložit, případně čisticí prostředky nepoužívat vůbec.

Tlak a sací výkon extraktorů

Budeme-li se bavit o profesionálním extrakčním čištění koberců, tak musíme zapomenout na páru, ale také na extraktory, které jsou určené spíše na čalounění nebo na odstraňování fleků. Tyto malé vysavače na čištění koberců nemají tlak čerpadel ani 5 barů a mají malý sací výkon. Na čalounění a povrchové skvrny je tato technologie dostačující, protože čistíte pouze povrch.

Ideální jsou extraktory s tlakem nad 10 barů

Pokud ale chceme čistit koberce do hloubky, tak bychom měli uvažovat o extraktoru, který bude mít tlak čerpadla alespoň 10 barů a bude mít k tomu odpovídající sací výkon. Proč? Vrátím se na začátek. Princip extrakce spočívá ve vstřikování čisticího roztoku do hloubky vláken koberce. Čisticí roztok musí mít dostatečný tlak k tomu, aby se dokázal dostat až k osnově koberce, odkud dokáže uvolnit veškeré usazené nečistoty. Čím vyšší tlak čerpadla bude extraktor mít, tím lépe a rychleji usazenou špínu naruší, uvolní a bude moci odsát. Sací výkon stroje na čištění koberců musí mít zároveň dostatečnou sílu na to, aby čisticí roztok a uvolněnou špínu z koberce vysál zpět do sběrné nádoby. S dobrým extraktorem vytáhnete 70 – 90% čisticího roztoku zpět, díky čemuž zaručíte koberci rychlé vysychání. Při použití vhodného čisticího prostředku se zbylých 10 – 30% v koberci rozloží, vypaří a nebo vysaje při prvním běžném vysávání.

Pokud nebude mít stroj na čištění koberců dostatečný sací výkon, tak zanechá v kobercích nadměrné množství čisticího roztoku, který se bude pod kobercem dále šířit. Přebytečná vlhkost bude pomáhat množení plísní, bakterií a roztočů a dlouhodobé působení zbytků neodsátých čisticích prostředků způsobí rychlejší špinění, plstnatění, ztrátu barev a zkrátí koberci životnost. Z těchto důvodů je volba správného extraktoru klíčová.  

Horká nebo studená?

Na tuto otázku není snadné odpovědět.  Moderní extraktory dnes umí ohřát čisticí roztok na 90°C. Je všeobecně známo, že teplo snižuje povrchové napětí vody a umožňuje tak rychlejší uvolňování nečistot oproti vodě studené. Teplá voda navíc zvyšuje molekulární aktivitu chemických látek v čisticím roztoku, což zvyšuje čisticí vlastnosti roztoku o cca. 20%. Za největší výhodu horké vody považuji schopnost odstranění přebytečného čisticího roztoku. Pokud při čištění koberců předchozí firmy používaly slabé extraktory nebo nevhodné čisticí prostředky (setkávám se s tím v 90% případů), tak nejúčinnější způsob, jak se těchto přebytečných chemikálií zbavit je horká voda

Na druhou stranu je potřeba říci, že teplá voda je absolutně nevhodná k čištění přírodních vláken. U těchto typů koberců může způsobit sražení nebo uvolňování barev. Studená voda je tedy bezpečnější při používání na přírodních vláknech. Kromě toho se některé skvrny snadněji uvolňují studenou vodou. Jsou to například proteinové skvrny typu krev, mléko, vejce apod. Moderní přípravky na čištění koberců udělaly navíc za poslední dobu veliký pokrok ve vývoji a při jejich správném použití a doplnění například o aditiva se dokáží čisticími vlastnostmi vyrovnat dokonce i horké vodě.

Na závěr 

Volba ideálního extraktoru je jasná. Musí mít tlak nad 10 barů, musí mít patřičný sací výkon a osobně bych volil takový stroj na čištění koberců, který dokáže pracovat se studenou vodou a zároveň si ji umí také ohřát. Jenom díky tomu dokážete vyhovět úplně každému zákazníkovi a jenom díky tomu si dokážete poradit s jakoukoliv komplikací, která může nastat. Nejdůležitější ze všeho ale je, aby profesionálové byli opravdovými profesionály. Vzdělání techniků na čištění koberců a čalounění je to nejzásadnější. Pokud technik rozumí celému procesu čištění, tak jedině pak dokáže nabídnout opravdu profesionální výsledek, za který se může nechat profesionálně ohodnotit.

Ať žijí správně udržované koberce! A na shledanou příště.       

Jakub Janoušek 
DISCHEM s.r.o.