Čištění koberců a kvalita vnitřního ovzduší

Jedním z hlavních problémů, které brání rozšíření kobercových podlahových krytin na komerčním trhu je přetrvávající názor, že koberce není možné udržet skutečně čisté. Je tomu skutečně tak?

Velký pokrok v oblasti čištění koberců

Především díky pokrokům v oblasti čištění koberců je tato nepravdivá informace postupně vyvracena. Většina z nás, kteří se profesionálně zabýváme údržbou koberců, chápeme, že udržení koberce v čistotě nemusí být zcela jednoduchou záležitostí, a to zejména v případě, kdy vlastník koberce nemá dostatečné informace, finanční prostředky a účinné vybavení, aby mohl provést čištění požadovaným způsobem. Informovanost vlastníků koberců o postupech řádné údržby a vhodném časovém odstupu jednotlivých typů čištění nicméně neustále roste a s tím se zvyšuje i využívání koberců v komerčním prostředí. Velkou zásluhu na rostoucím povědomí o správné údržbě koberců mají samotní výrobci koberců, kteří se věnují vývoji postupů péče o tyto podlahové krytiny a následně předávají zjištěné poznatky svým prodejcům. Od prodejců se pak informace dostávají až k vlastníkům koberců.

Řešením je pravidelné hloubkové čištění 

Nejdůležitější názorovou změnou je rostoucí přesvědčení o tom, že pro udržení čistoty koberců není důležité pouze jeho časté vysávání účinným vysavačem, který obsluhuje proškolený personál, ale že významnou roli hraje také dodržování pravidelnosti hloubkového čištění. Právě hloubkové čištění koberců v plánovaných pravidelných intervalech se dnes považuje za jednu z nejdůležitějších zásad údržby, jejíž dodržování má jasně větší význam než vysávání tzv. „v případě potřeby“. Vlastníci koberců prováděli dříve čištění koberců až ve chvíli, kdy již byly viditelně špinavé. Díky technologickému pokroku, který přinesl nové typy kobercových vláken a příze, však dnešní koberce vypadají znečištěné až ve chvíli, kdy je v nich zachyceno skutečně velké množství nečistot. Zvyšuje se tak počet případů, kdy se snažíme o vyčištění koberce, jehož znečištění dosáhlo takové míry, že se dá dobře vyčistit již jen s použitím benzínu a zápalek.

Dalším významným problémem, který brání rozšíření koberců, je přesvědčení, že kobercová krytina jako taková zhoršuje kvalitu vnitřního prostředí. Tento mýtus získal první trhliny v 70. letech minulého století po vydání zákazu používání koberců v komerčních budovách ve Švédsku. Během následujících dvaceti let se zvýšil výskyt alergií z 900 000 hlášených případů v roce 1973 na 3,1 milionu v roce 1990. Zdá se tedy, že po odstranění koberců se alergeny, které byly dříve zachytávány v kobercích, začaly volně šířit vzduchem a lidé je začaly vdechovat.

Myslím, že to byl Dr. Michael Berry, kdo o koberci poprvé začal hovořit jako o „lapači" částic přenášených vzduchem. V současnosti je vcelku dobře zdokumentováno, že koberec funguje jako ten největší filtr a částice, které se v koberci zachytí, se daleko obtížněji uvolňují zpět do ovzduší, než jak tomu je u částic usazených na povrchu tvrdých podlahových krytin. Stejně jako u každého filtru nebo lapače, chcete-li, může i u koberce dojít k „naplnění“ nebo překročení jeho kapacity. Pokud tedy koberec v pravidelných intervalech nečistíme, stává se po čase pro ovzduší zdrojem znečišťujících látek. Základní metoda údržby tohoto „lapače“ spočívá v pravidelném vysávání kvalitním vysavačem s výkonnou vysávací hubicí a účinným HEPA filtrem, pravidelným údržbovým čištěním a pravidelným hloubkovým čištěním.

Stále se však potýkáme s tím, že určitá část společnosti koncepci „filtračních vlastností“ koberců plně neporozuměla. Do této skupiny patří například alergologové, kteří nadále doporučují odstranění koberců a čalouněného vybavení z interiéru a doporučují jejich nahrazení nečalouněným nábytkem a tvrdými podlahovými krytinami.

Výzkum potvrdil účinnost řádného čištění koberců 

Americká agentura pro ochranu životního prostředí (EPA, Environmental Protection Agency) zkoumala v institutu FPG Child Development Center na Severokarolínské univerzitě v Chapel Hill roli kobercových krytin na kvalitu vnitřního prostředí. Výzkum byl proveden v budově, kde se nachází přibližně 1 800 m2 koberců. Budova včetně vnitřního vybavení byla důkladně vyčištěna a poté byly změněny standardní postupy úklidu a čištění. Bylo pořízeno nové vybavení, včetně vysavačů a čisticích zón, zaměstnanci byli vyškoleni ve správných technikách a postupech vysávání.

Po pěti měsících dodržování nových způsobů čištění bylo prokázáno zřejmé zvýšení kvality vnitřního prostředí v budově. V důsledku změn v postupech čištění a ve vybavení používaném k čištění došlo ke 49% snížení celkového množství VOC a 88% snížení množství biologicky znečišťujících látek v ovzduší. Tyto výsledky, jak se zdá, potvrzují, že řádně udržované koberce zlepšují kvalitu vnitřního prostředí, neboť snižují úroveň biologicky znečišťujících látek, VOC a pevných částic ve vnitřním ovzduší. Koberce tedy ve skutečnosti kvalitu vnitřního prostředí nezhoršují, ale jak se ukázalo, mohou ji velmi významně zlepšovat.

Ať žijí správně udržované koberce! A na shledanou příště!