Řídíte se pravidly T.A.C.T.?

Úspěšné odstranění veškerých nečistot závisí na těchto čtyřech základních kamenech: Teplota (temperature), Uvolňování (agitation), Chemické působení (chemical action) a Čas (time). Anglicky T.A.C.T. Tato zkratka nám pomůže zapamatovat si čtyři základní principy odstraňování nečistot. 

Teplota:

Teplo snižuje povrchové napětí vody a zároveň, což zrychluje uvolňování nečistot oproti vodě studené a zároveň zvyšuje molekulární aktivitu chemických látek v čisticím roztoku, čímž zvyšuje jeho čisticí vlastnosti. Rychlost chemických reakci se každých 11°C zdvojnásobí. Efektivita čištění koberců je na teplotě čisticího roztoku naprosto závislé. Musí jít samozřejmě o vodu a ne o páru. Pára nemá dobré oplachující vlastnosti a tak se při čištění koberců příliš nepoužívá.

V anglicky psaných článcích můžete u čištění koberců narazit na termíny "Hot Water Extraction" nebo "Steam cleaning". I když steam znamená pára a nejednoho by to mohlo zmást, že se v Americe čistí párou, tak tomu tak není. Steam cleaning tomu říkají proto, že při čištění horkou vodou se od koberce zvedá oblak mlhy, která jako pára vypadá.

Uvolňování:

Dodnes nevím, zdali jsem tento krok přeložil správně, protože k anglickému "agitation" neumím najít v tomto slova smyslu český ekvivalent. Každopádně jde o to, že každý druh nečistot musí být z kobercových vláken buď vysát, otřen nebo opláchnut. K tomu nám poslouží kartáče, proud horké vody a vzduchu nebo třeba absorbenty jako jsou bavlněné ručníky a absorpční pady. Všechny tyto způsoby vyžadují určitou míru drhnutí, jehož vzrůstající intenzita rychleji nečistoty uvolňuje. Samozřejmě existují limity. Příliš velké tření a tlak může koberce poškodit.  

Chemické působení:

Primární úlohou čisticího prostředku je napadení nečistot s cílem je uvolnit, rozpustit, oddělit od kobercových vláken a odstranit z koberce pryč. To se však neobejde bez správného zaměření čisticího prostředku na danou problematiku a druh vláken. Jiný čisticí přípravek může bát použit na přírodní nebo syntetická vlákna a zároveň bude každý jinak efektivní při čištění organického, syntetického nebo ropného znečištění. Tento krok tedy vyžaduje dobré povědomí o produktech a zároveň znalosti v identifikaci druhu vláken a znečištění.

Čas:

Nezávisle na tom, jak horká voda je, jak agresivní způsob uvolňování nečistot se použije, nebo jak účinný čisticí prostředek se zvolí, tak k efektivnímu čištění budeme potřebovat také čas a dobu působení. Jakýkoliv druh nečistoty vyžaduje k jejímu uvolnění určitý čas. vždy se řiďte pokyny na etiketách čisticích prostředků a dejte jim čas, aby mohly nečistoty uvolnit. 

Čím více se budete těmito principy řídit, tím účinnější Vaše postupy budou a tím lepších výsledků při čištění dosáhnete. Ne vždy jde však vše podle plánu. Možná nebudete moci použít maximální možnou chemickou sílu, protože kobercová vlákna nemohou akceptovat tak vysoké pH, nebo byste mohli znehodnotit vlákna příliš agresivní metodou uvolňování. V takovém případě se volí kompenzace jedním nebo více prvky. Například vyšší teplota může někdy kompenzovat nedostatečný čas působení nebo šetrnější a slabší metodu uvolňování. 

Ať žijí správně udržované koberce! A na shledanou příště.  

4b13a9fa74edd2fcdbeddad3fe00a665