Hydroxylové generátory

Svěřte odstraňování zápachu po přírodních katastrofách hydroxylovým generátorům Newaire

Vyberte si z naší nabídky hydroxylových generátorů, které patří k nejúčinnějším technologiím na odstraňování pachů a rozkladu organických těkavých látek (VOC) na světě

Hydroxylové generátory jsou ve světě jednou z nejpopulárnějších technologií restaurátorů, kteří se zabývají odstraňováním škod po přírodních živlech jako jsou požáry a povodně.

Hydroxylové radikály (-OH) se přirozeně vytvářejí v zemské atmosféře, když sluneční ultrafialové paprsky způsobí řadu reakcí, které rozdělí vodní páru (H2O). Hydroxylové radikály rychle rozkládají chemické látky ve vzduchu a hrají zásadní roli v udržování zemské atmosféry před škodlivými organickými a anorganickými sloučeninami. Hydroxylové radikály v zásadě rozkládají molekulární strukturu pachů a těkavých organických látek a reagují tak rychle, že se jen málo z nich dostane do vnitřního prostředí. Poločas hydroxylového radikálu je méně než jedna sekunda; jedná se však o řetězovou reakci, při které se tvoří další radikály a ještě více hydroxylové skupiny, aby se pokračovalo v procesu čištění. Vědci o atmosféře potvrdí, že hydroxylové radikály jsou nejdůležitějšími reaktivními druhy pro udržení čistoty našeho vzduchu. Hydroxyly budou reagovat až s 5 000 různými chemikáliemi a sloučeninami, aby odstranily velmi širokou škálu pachů a VOC.

Profesionální hydroxylové generátory používají k přirozenému čištění a deodoraci vnitřního prostředí stejně širokou škálu UV záření jako slunce. Primární metodou pro výrobu hydroxylových radikálů je replikace přírodního procesu a použití více vlnových délek vysokoenergetických UV světel k reakci s kyslíkem a vodní párou ve vzduchu. Tento generační proces vytváří přibližně dva miliony hydroxylových skupin na centimetr krychlový.

V naší nabídce naleznete hydroxylové generátory amerického výrobce Newaire. Chcete-li se o těchto zařízeních dozvědět více informací nebo potřebujete pomoci s jejich výběrem, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit prostřednictvím e-mailu - info@dischem.cz nebo kontaktujte našeho obchodního zástupce na tel. čísle +420 776 667 430.