Výsledky testů AOP čističek vzduchu

Společnosti RGF® před více než 20 lety jako první vyvinula pokročilou oxidační technologii. Na celém světě jsou v současnosti v provozu více než čtyři miliony buněk této společnosti. Fotohydroinizační buňky CleanAir Europe používají technologii RGF® a byly zahrnuty do plánu ochrany Norovirus & MRSA vytvořeného řetězci největších amerických restaurací, hotelů, zábavních parků, plavebních společností, státních škol a nemocnic. 

Zde uvádíme přehled některých testů a studií provedených nezávislými laboratořemi třetích stran a univerzitami. Originální znění naleznete na stránkách výrobce CleanAir Europe

H1N1 (prasečí chřipka)

Kansaská státní univerzita dokončila předběžné testování fotohydroionizace (PHI-Cell®)** a reflektivity elektromagnetického záření u technologií RGF (REME® Cell) a potvrdila, že na površích z nerezové oceli dochází k 99+% inaktivaci viru H1N1 (označovaného jako „prasečí chřipka“). Tento virus byl poprvé zjištěn u pacientů v USA v dubnu 2009. CDC tento virus v současnosti považuje za virus lidské chřipky, který se bude pravidelně sezónně objevovat po celém světě. Chřipkové viry se šíří především z člověka na člověka prostřednictvím kašlání či kýchání. Někdy se lidé mohou nakazit, pokud se dotknou například povrchů nebo předmětů, na kterých chřipkové viry ulpěly, a následně se dotknou svých úst nebo nosu.

Testováno: Kansaská státní univerzita, míra inaktivace 99+ %


H5N1 (ptačí chřipka)

Ptačí chřipka je infekční onemocnění způsobené viry ptačí chřipky. Tyto chřipkové viry se přirozeně vyskytují u ptáků. Z několika chřipkových virů vyskytujících se u ptáků, které dokázaly překonat mezidruhovou bariéru a nakazit člověka, byl u viru H5N1 zaznamenán největší počet zjištěných případů závažného onemocnění a úmrtí u lidí.

Zdroj: CDC (Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí)
Testováno: Kansaská státní univerzita, míra inaktivace 99+ %


Virus Norwalk

Viry rodu Norovirus zahrnují skupinu RNA virů, které nemají vnější obal a u člověka způsobují akutní gastroenteritidu. Noroviry jsou vysoce nakažlivé a k vyvolání infekce může stačit pouhých 10 virových částic. 50 % všech ohnisek gastroenteritidy vyvolané původcem v potravinách lze připsat norovirům. Po instalaci technologie PHI od společnosti RGF ve školách v Chicagu bylo pozorováno 20% zlepšení docházky.

Zdroj: CDC (Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí)
Testováno: Midwest Research Institute, míra inaktivace 99+ %


Staphylococcus aureus s rezistencí k meticilinu

Staphylococcus aureus s rezistencí k meticilinu (MRSA) je druhem bakterie, která je rezistentní k určitým antibiotikům. Mezi tato antibiotika se řadí meticilin a další běžná antibiotika, jako je oxacilin, penicilin a amoxicilin. Společnost RGF® se spolu s velkými nemocnicemi podílela na realizaci dvouleté studie hodnotící účinnost technologie PHI. Výsledky prokázaly, že použití technologie snižuje o 33,4 % výskyt infekcí.

Zdroj: CDC (Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí)
Testováno: Kansaská státní univerzita, míra inaktivace 99+ %

Streptococcus sp.

Streptokokové infekce skupiny A jsou infekce vyvolané rodem Streptococcus skupiny A, který představuje bakterie zodpovědné za různé zdravotní problémy.

Zdroj: AMERICKÉ MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Testováno: Kansaská státní univerzita, míra inaktivity 96+ %


Pseudomonas sp.

Bakteriální rod Pseudomonas zahrnuje patogenní bakterie rostlin, jako je P. syringae, všudypřítomnou půdní bakterii P. putida a některé druhy, které jsou příčinou zkažení nepasterizovaného mléka a dalších mléčných výrobků.

Testováno: Kansaská státní univerzita, míra inaktivace 99+ %


Listerie

Jedná se grampozitivní bakterie, která se pohybuje pomocí bičíku. Některé studie předpokládají, že 1–10 % lidí může ve svých střevech přenášet L. monocytogenes.

Zdroj: Úřad pro kontrolu potravin a léčiv USA (FDA)
Testováno: Kansaská státní univerzita, Steris Labs, KAG/Eco Labs,
míra inaktivace 99+ %

Escherichia coli

Bakterii Escherichia coli (zkr. E. coli) objevil německý dětský lékař a bakteriolog Theodor Escherich. Jedná se o nejrozšířenější druh bakterie osídlující tlusté střevo savců a je součástí tzv. střevní mikroflóry.

Testováno: Kansaská státní univerzita, míra inaktivace 99+ %


Bacillus globigii

Bacillus globigii je celosvětově rozšířen v půdě a můžeme ho nalézt také ve vzorcích větrem roznášených prachových částic. Je znám také pod modernějším jménem jako BacilIus subtilis.

Zdroj: CDC (Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí), Národní laboratoř Los Alamos
Testováno: Kansaská státní univerzita, míra inaktivity 99+ %

Staphylococcus aureus

Staphylococcus aureus, často označovaný jako „zlatý stafylokok“, je bakterie běžně se vyskytující na lidské kůži a v nose. Je obvyklé, že se přenáší z člověka na člověka. K tomuto přenosu dochází kontaktem se sekretem z infikovaných kožních lézí, s hlenem z nosu nebo dotykem rukou.

Zdroj: CDC (Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí) a FDA (Úřad pro kontrolu potravin a léčiv)
Testováno: Kansaská státní univerzita, míra inaktivace 99+ %


Clostridium difficile (C-Diff)

Bakterie C-Diff představuje v  prostředí velký problém, možná dokonce větší než MRSA, proto by řada nemocnic potřebovala o této bakterii vědět více. Nezávislé univerzitní studie prokázaly, že technologie REME® od společnosti RGF dokáže usmrtit C-Diff až z 98 %.

Zdroj: CDC (Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí)
Testováno: Kansaská státní univerzita, míra inaktivace 99+ %


Tuberkulóza

Tuberkulóza obvykle napadá plíce, ale může postihovat i jiné části těla. Onemocnění se šíří vzduchem, když infikovaná osoba kašlem, kýcháním nebo jinak uvolňuje infikované kapénky se slinami do vzduchu. Většina infekcí probíhá asymptomaticky a latentně, nicméně u 1 z 10 latentních infekcí může dojít k rozvoji onemocnění, které v případě, že není léčeno, zabije více než 50 % infikovaných jedinců.

Zdroj: Health and Industry
Testováno: Kansaská státní univerzita, míra inaktivace 99+ %

Legionella

Rod Legionella se běžně vyskytuje v celé řadě prostředí. Bylo identifikováno nejméně 50 druhů a 70 sérotypů. Chemické složení postranních řetězců určuje povahu somatických nebo O-antigenních determinantů, které jsou základem sérologické klasifikace mnoha gramnegativních bakterií.

Zdroj: CDC (Centrum pro kontrolu nemocí)
Testováno: Kansaská státní univerzita, míra inaktivace 99+ %

Streptococcus pneumoniae

S. pneumoniae je výhradně lidský patogen a přenáší se z člověka na člověka prostřednictvím kapének vydechovaného aerosolu. To znamená, že k přenosu běžně dochází při kašlání nebo kýchání a nákazou je ohrožena osoba do vzdálenosti přibližně 2 m od infikované osoby. Zdravotničtí odborníci odhadují, že tato bakterie je každoročně původcem více než 10 milionů mírných infekčních onemocnění (krku a kůže).

Zdroj: CDC (Centrum pro kontrolu nemocí)
Testováno: Kansaská státní univerzita, míra inaktivace 99+ %


Plísně/kvasinky

Účelem tohoto testu bylo zhodnotit účinnost jednotky RGF® AOT na plísně/kvasinky (TPC). Tento test byl proveden ve standardním domě o rozloze přibližně 190 m2 a simulovaném domě o rozloze přibližně 280 m2.

Testováno: California Microbiology Center
Bakterie 99 % Plísně 97–98 % Kvasinky 90+ %


Chemické sloučeniny

Snížení koncentrace chemických sloučenin v ovzduší při použití jednotky AOT od společnosti RGF bylo testováno laboratoří akreditovanou dle NELAP metodou plynové chromatografie / hmotnostní spektrometrie.
- Sirovodík - Zkažená vejce - Butylacetát - Papriky Sweet Banana
- Methylmerkaptan - Shnilé zelí - Methylmetharcylin - Plast
- Sirouhlík - Rostlinné sulfidy
Methylmetharcylin / Butylacetát / Methylmerkaptan 100 %
Sirovodík 80 % Sirouhlík 30 %


Pachy

Účelem tohoto testu bylo zhodnotit, s jakou účinností dokáží jednotky AOT od společnosti RGF eliminovat pachy pocházející od čisticích chemikálií, domácích mazlíčků, kouře nebo parfémů. Test byl proveden s využitím zkušební komory o velikosti přibližně 15 m3 a komise 10 posuzovatelů. Míra snížení zápachu pak byla kvalitativně hodnocena touto komisí 10 posuzovatelů.

Testováno: C & W Engineering (nezávislá PE firma)

Zvířecí pachy 72 % Pach kouře 70 % Parfémy 63+ % Čisticí chemikálie 55+ %


Formaldehyd

Účelem tohoto testu bylo zhodnotit účinnost jednotky RGF® AOT na plísně/kvasinky (TPC).

Testováno: Kansaská státní univerzita, zkušební komora třídy II pro biologické materiály

 

Test kýchání – RGF® PHI** a REME®

1 m = 99% snížení s REME

Koncept zkušebního protokolu zahrnoval „stroj simulující kýchnutí“ a „kýchací“ komoru. Při kýchnutí se mohou kapénky pohybovat rychlostí až 160 km/h. Pro správnou simulaci lidského kýchnutí musel být při testu vzat v úvahu objem plic, tlak při kýchnutí a objem uvolněné tekutiny. Parametry testu se podařilo správně nastavit a test vykazoval vynikající výsledky. Při použití jednotky PHI bylo v testu dosaženo průměrného 88% snížení mikroorganismů v ovzduší 1 m od zdroje kýchnutí. Samozřejmě se nejednalo o test nebo protokol probíhající pod lékařským dohledem. Přesto se z praktického hlediska dá konstatovat, že použití jednotky zcela jistě usmrtilo určitý podíl mikroorganismů u zdroje kýchnutí a zajistilo určitou úroveň ochrany. Společnost RGF® následně vyvinula novou generaci pokročilé oxidační technologie REME® a provedla stejné testování, které ukázalo průměrné 99% snížení mikroorganismů v ovzduší ve stejné vzdálenosti 1 m od zdroje kýchnutí.

Testováno: Kansaská státní univerzita, míra inaktivace 99 %
Laboratorní test simulovaného kýchnutí ve vzdálenosti 1 m ve zkušební komoře pro biologické materiály o objemu 7 m3 . Dvojitě zaslepená metoda realizovaná nezávislou firmou PE.

Všechny výše uvedené testy byly provedeny se zařízeními vybavenými pokročilou oxidační technologií RGF® vytvářející pokročilou oxidační plazmu v koncentraci nižší než 0,02 ppm. Byly prováděny nezávislými akreditovanými laboratořemi a v rámci studií realizovaných univerzitami. Testy byly financovány a realizovány řadou významných klientů společnosti RGF, což zajistilo důvěryhodnost testů. Výrobky RGF® nepatří mezi zdravotnické prostředky a nejsou vyráběny s cílem plnit lékařské požadavky.
* Některé výrobky nemusí k dispozici mimo trh ve státě Kalifornie.
** V USA používaná zkratka PHI se v Evropě používá jako AOP